סתיו

מכירים את הסתיו

קופסה סנסורית סתווית

בצק תבלינים

פרי שחום נחמד- חקירה לימודית לתשרי

מרגישים סתיו- אוצרות מהטבע וקופסה תחושתית

%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%95-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94

בצק סתווי-ערכה רב חושית

קישוטי שלכת- יצירת דקורציה סתווית

חוגגים סתיו-פעילויות סתיו קלילות

%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%93%d7%94

%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94

%d7%a4%d7%a7%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d

%d7%9e%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%95-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2

%d7%91%d7%a6%d7%a7-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%a6%d7%a7-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%a1%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%99

%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94

%d7%a8%d7%92%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%95

%d7%a6%d7%9e%d7%a8-%d7%92%d7%a4%d7%9f-%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a1%d7%aa%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa

%d7%aa%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%a7

%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a6%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94

%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%a7-%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94